Orthopulse trykkspyle system

Orthopulse 9000 Lavage System

Orthopulse er et trykkspyle ‐ / suge system til bruk ved blant annet ortopedisk implantatkirurgi. Systemet er opprinnelig svensk produsert og produseres nå av Pulse Lavage Ltd. Orthopulse kom på markedet i 1995, og er en videreføring og videreutvikling av tilsvarende tidligere kjente systemer og teknikker.

Orthopulse 9000 med flergangshåndstykke

Ortopulse 9000 systemet består av et håndstykke / håndtak til flergangsbruk, samt forskjellige typer spyleansatser til engangsbruk. Vanlig standard sugeslange kan benyttes til Orthopulse. Systemet kobles til sykehusets trykkluft system.

Orthopulse 9000 gir redusert avfallsmengden da det kun er spyleansats og slangesett som er engangsutstyr.

Orthopulse OrthoLavage engangssystem

Orthopulse Ortholavage engangsystem har de samme gode egenskapene som Orthopulse 9000, men i dette systemet er både spyleansats og håndtak konstruert for engangsbruk. Systemet har en 220/240V strømforsyning som kan monteres på ulike måter avh. av hva som passer på operasjonsstuen. Systemet bruker ikke batterier.

Bruksområdene for både flergangs og engangssystemet :

  • Rengjøring og preparasjon av benoverflater og tilstøtende bløtdelsvev ved primærhofte- og kneleddsplastikker.
  • Revisjonsinngrep av tilsvarende prosedyrer
  • Utstyret egner seg også for rengjøring av sår og traumer generelt, samt i andre situasjoner der trykkspyling er ønskelig, her bør nedkjøling av brannskader nevnes spesifikt.

Denne type lavagesystem er fundamentert på følgende prinsipper:

  • Enkel og pålitelig konstruksjon
  • Flergangskomponenter der dette er vurdert som best og mest hensiktsmessig
  • Miljøvennlig og økonomisk fordelaktig på grunn minst mulig bruk av engangskomponenter / ingen batterier

For ytterligere informasjon henviser vi til brosjyrene på denne siden, samt Pulse Lavage sine hjemmesider.

 

 

Øvrige kontaktpersoner

Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

Pulse Lavage Ltd.

Tilbehør til proteser

Sementblandesystem

Sementrestriktorer

Suturer

Trykkspylesystem

Benkvern