Sigma TrueMatch pasienttilpassede instrumenter

TruMatch –systemet gir kirurgen anledning til å tilpasse kneprotesen til pasientens egen anatomi i kneet.
Kirurgen kan bestemme størrelse og plassering av en standard Sigma kneprotese til den aktuelle pasienten preoperativt ved hjelp av CT-røntgen bilder og et databasert planleggingsprogram.
Planleggingsbildet sendes via web til DePuy for godkjenning.
Kutteblokkene designes og produseres  og iløpet av 6 uker er kutteblokkene klar til levering på sykehuset.
Kutteblokkene leveres sterilt pakket og klar til bruk med pasientens navn merket på.
Ved hjelp av truMatch kutteblokkene utfører kirurgen tibiakutt, distale femurkutt samt pinneplasseringen for kutteblokk som sikrer korrekt rotasjon og resterende benkutt på femur.
Systemet gir presise benkutt uten behov for intramedullære sikteguider.
 

Antall instrumenter per prosedyre reduseres til et minimum, og  turnover- tiden for preoperativ forbereding , vask og sterilisering av instrumenter blir dermed kortere.
 

Produktansvarlig

Kjetil Vemøy
Kjetil Vemøy
Produktsjef Kneproteser
Tlf: +47 67 51 85 91
Mob: +47 482 29 780
kjetil.vemoy@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes