Profesjonell service

Profesjonell service

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler og teknisk service på alle mikroskoper og utstyr fra Leica. Våre servicekontrakter bidrar til stabil drift ved å sikre at utstyr vedlikeholdes i henhold til fabrikantens anbefalte serviceplan og kundens bruksmønster.

Ortomedic har eget serviceverksted på Lysaker og våre sertifiserte ingeniører kan bistå kundene med alle typer teknisk vedlikehold og service. Våre tjenester kan utføres på stedet eller ved vårt serviceverksted.

Vi har også et nært samarbeid med Leica sine europeiske supportsentre. 

Produktansvarlig

Bård-Arne Pedersen
Bård-Arne Pedersen
Serviceingeniør
Tlf: +47 67 51 66 22
Mob: +47 915 83 688
bard.pedersen@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Bjørn Tore Orderud
Serviceingeniør
Tlf: +47 67 51 66 23
Mob: +47 909 85 338
bjorn.tore.orderud@ortomedic.no

Leverandør

Leica Microsystems

Mikroskoper

Konfokalmikroskopi

Digital patologi

Stereomikroskoper

Kamera og software

Operasjonsmikroskoper

Teknisk service