Sement plugger

DePuy sement restriktor system
 

Systemet gir femurkomponenten god støtte og stabilitet under fiksasjonen. Den hindrer
sementen i å vandre distalt i femurskaftet. Distal oklusjon gir økt trykk i margkanalen og bedrer
sementens evne til å penetrere inn i bentrabeklene. Restriktorpluggen er laget av polyetylen og
kan plasseres raskt og nøyaktig.
Systemet består av 7 forskjellige pluggdimensjoner. Instrumentariet består av en kalibrert
innfører og prøveplugger. Restriktoren er i dag i bruk på en rekke norske sykehus og fungerer
meget tilfredsstillende.
 

Biostop G sementplugg
 

BIOSTOP G er en bioresorberbar sementplugg og finnes i 7 størrelser (8mm til 20mm).
Instrumentariet består av en kalibrert innfører og prøveplugger.
Den post‐operative resorpsjonen av sementpluggen er ferdig etter noen få uker.

Produktansvarlig

Svein Qvigstad
Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes

Tilbehør til proteser

Sementblandesystem

Sementrestriktorer

Suturer

Trykkspylesystem

Benkvern