Charnley femur stamme

Historikk

Charnley protesen er den best dokumenterte protesen på markedet i dag. Protesen har vært i bruk i over 40 år, mens den i Norge ble satt inn for første gang i 1971. I følge Norsk Leddproteseregister er det satt inn 41.240 stk. primære Charnley stammer siden 1987 i Norge, noe som gjør den til den mest benyttede stammen i Norge gjennom tidene.

Design

Charnley protesen er produsert i materialet Ortron 90 og er en av markedets få monoblokk proteser. Protesen har vært uforandret siden 1982 og finnes i mange ulike varianter med offset på 35mm / 40mm og 45mm.

Charnley protesen finnes også i en modulær utgave. Stammen er den samme, men man kan velge mellom ulike hode typer og størrelser.

Charnley Modular har en 9/10 taper og man kan benytte hodediameter: 22.225, 28 og 32 mm i  Ortron 90  eller Biolox Delta i 22.225 og 28.0 mm. Hodene har ulike halslengder for å kunne variere offset. I tillegg til standard 40 mm offset på stammene kan Charnley Modular leveres med 35 mm og 45mm offset.

Charnley og Charnley Modular sin centraliser er produsert i PMMA (som bensement) . Centraliseren finnes i to størrelser som velges ut fra størrelsen på stammen og diameter på kanalen.

Centraliseren er  utviklet for å stabilisere femurkomponenten i en nøytral posisjon i margkanalen. Studier har vist viktigheten av en nøytral plassering av femurkomponenten i en uniform og hel sementmantel  . Det er videre kommet frem at varus eller valgus posisjon av komponenten kan gi negativ effekt på langtidsresultatene.

 

Produktansvarlig

Svein Qvigstad
Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes