Ogee Sementert Acetabularkopp

Design Rationale

Ogee koppen har vært brukt sammen med Charnley protesen siden 1982 og er således den mest brukte og best dokumenterte sementerte koppen i Norge.
Koppen har en krage (flange) for å gi optimalt trykk mot sementen i acetabulum . Kragen kan klippes til slik at den passer i de ulike anatomiske forhold.
Alle Ogee acetabular komponenter er produsert i polyethylene kvalitet GUR1050 og sterilisert med Gamma i nitrogen.


Ogee koppen leveres i 5 ulike ytterdiametre, og kan brukes til 22.225mm, 28mm og 32mm hodestørrelser. Det kan også leveres spesialkopper med 45 innboring for bruk ved luksasjonsproblematikk.

Produktansvarlig

Svein Qvigstad
Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes