Marathon sementert kryssbundet acetabularkopp

Design Rationale

Marathon kryss-bundet polyetylen er et resultat av klinisk utprøving med bruk av kjent polymer teknologi. Ved å fjerne frie radikaler og øke motstanden mot oksidering samt og gas plasma sterilisere polyetylenet, gir dette en optimal kryss binding. Testing i hoftesimulatorer viser at Marathon reduserer polyetylen slitasje med 86% sammenlignet med konvensjonell polyetylen. Dr. Engh, et al; rapporterer om 95% reduksjon i lineær slitasje av Marathon sammenlignet med plasten (GUR1050) som brukes i Ogee koppen.
 

Marathon kryssbundet polyethylen ble introdusert i 1998 av DePuy og har siden den gang vært brukt som liner i Duraloc og Pinnacle usementerte kopper.
 

I 2008 ble bruken av Marathon utvidet til også å inkludere sementerte kopper.
Med 5 Mrad bestråling blir slitasje egenskapene betraktelig bedret uten at de mekaniske egenskapene blir forringet.

Produktansvarlig

Svein Qvigstad
Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes