Cemvac sementblandesystem

CemVac systemet ble utviklet i Sverige på slutten av åttitallet og ble tatt i bruk ved norske
sykehus høsten 1990.

Blanding av sement i vakuum gjør at sementen blir sterkere og mer kompakt. Dette
understøttes av flere studier.
Ved åpen blanding av sement blir personalet på operasjonsstuen eksponert for MMA.

MMA monomerer er hovedbestanddelen i væske‐delen av sementen. MMA er sterkt flyktig og kan gi
irritasjon i luftveiene og i øynene. MMA har en sterk og karakteristisk lukt.
Med CemVac blir MMA og pulver sugd ned i blandesprøyten i det øyeblikket man starter
blandingen.
Cemvac systemet sikrer at det ikke frigis MMA under blandeprosessen.
 

Engangsutstyr


• CemVac sprøytene finnes i doble og enkle sett. Hver av sprøytene kan ta 2 porsjoner sement.
• Partikkelfilter og kullfilter er integrert i slangesettet som følger sprøyten.
• Ulike typer revisjonsspisser
 

Flergangsutstyr


• Vakumpumpe (kobles til trykkluft)
• Pistol
• Sprøyteholder
• Avkutter
 

Øvrige kontaktpersoner

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes

Tilbehør til proteser

Sementblandesystem

Sementrestriktorer

Suturer

Trykkspylesystem

Benkvern