LCS Revisjonsprotese

Design rationale

LCS Complete revisjonsprotese er kompatibel med LCS Complete primærprotese. Den er en av de mest brukte revisjonssystemer i Norge og erfaringene er meget gode. De største brukersykehusene benytter systemet til å revidere alle typer kneproteser.

Systemet omfatter constrained femur- og  tibiaprotese med muligheter for ulike stammeløsninger, sleever og augmenter for både femur og tibia. Ulike femuraugmenter finnes for bruk distalt og posteriort.  Stammene er tilgjengelig med ”slotted end ” for å gi mer elastisitet.
Sleevene er hentet fra DePuy's S-Rom Noiles roterende hengslet revisjonsprotese, som har vært i klinisk bruk siden 80-tallet. Sleevene gir både femur- og tibiaprotesen stabilitet aksialt og i rotasjon ved stort bentap og muliggjør bruk av kortere stammer.
 

LCS Complete revisjonsprotese har tre varianter av constrainment basert på grad av stabilitet som bygges inn i protesen;
• Standard Modular Revision
• Posterior Stabiliced (RPS)
• Varus/valgus constrained (VVC)

Vi kan også tilby LCS tibial base revisjonsprotese med tykkelse 15 og 25mm, til bruk ved stort bentap på tibia.
Protesen er støpt i cobolt / chrome legering. I systemet er det stammer for femur og tibia i forskjellige lengder og tykkelser. For å erstatte eventuelle bentap finnes mulighet for foring til både femur og tibia, i 5, 10 og 15mm, dette gjør at protesen er meget anvendelig.
Insertene leveres i tykkelser fra 10 til 25mm som standard. Disse gir et stabilt og bevegelig kne.

Øvrige kontaktpersoner

Kjetil Vemøy
Produktsjef Kneproteser
Tlf: +47 67 51 85 91
Mob: +47 482 29 780
kjetil.vemoy@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes