Hofte Revisjonsproteser

Ortomedic leverer ulike revisjonsproteser tilpasset ulike problemstillinger. For enkle revisjoner benyttes også ofte våre primære proteser.

De mest brukte revisjonsprotesene er beskrevet her:

Usementerte revisjonsstammer

Kar / Corail

Protesen er en revisjonsutgave av Corail protesen, med de samme egenskapene og form. Forskjellen er at protesen er forlenget og at den har distale splitter i frontal og sagitalplanet for å unngå distalt stress. Protesen ble introdusert i 1990.

I perioden 2001-2009 er Kar den mest brukte revisjonsprotesen i følge Nasjonalt Register for Leddproteser. I perioden 1991-2009 er det satt inn over 1.960 KAR proteser i Norge fordelt på over 20 sykehus.

Utvalget for KAR / Corail revisjon består nå av 18 ulike varianter; 9 standard størrelser og 9 størrelser i High-offset. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 og 20 )
Nakke geometrien og kon-utførelsen er identisk med Corail .

KAR / Corail revisjons instrumentariet er ytterligere forbedret og finnes i 2 utgaver. Et komplett sett og et som kan benyttes i kombinasjon med Corail instrumentene.

REEF

Reef er en modulær revisjonsprotese som brukes ved alvorlige destruksjoner i femur. Den ble introdusert i 1995 og har vært brukt ved en rekke norske sykehus. Den har den samme biologiske hydroxyapatite fiksasjon som Corail og KAR. Protesen baserer seg på distal forankring ved at den har to låseskruer distalt. Protesen leveres i 6 ulike diametere og 4 ulike lengder, samt to ulike høyder på trochanter. Det har vært satt inn ca 250 REEF proteser i Norge.
OrtoMedic har utlåns instrumentarium, slik at sykehusene ikke behøver å sitte med eget proteselager, men kun bestille det som er nødvendig til operasjonen.

Usementerte revisjonskopper

Pinnacle Spirofit

Pinnacle Spirofit er en videreføring av Tropic skrukopp. Det er gjort modifisering av coating og gjengestigning.(se brosjyre) Protesen finnes i to utgaver. En for primær kirurgi med kun inspeksjonshull og en for revisjoner med høyere gjenger og multihull for skruefiksasjon. Begge koppene bruker de samme insert som til press-fit koppen Pinnacle. Den tillater 3 ulike artikuleringer; Marathon kryssbundet polyethylen, keramikk/keramikk og metall/metall. Keramikken som brukes er Biolox Delta fra Ceramtec. De forskjellige artikuleringene finnes i 22.225 , 28, 32 og 36 mm caput og polyethylen artikulering for 28, 32 og 36 mm.

Pinnacle press-fit

Pinnacle press-fit med multihull har de samme egenskapene som primærprotesen. Den bruker samme insert og har dermed mulighetene til Marathon kryssbundet polyethylen, metall og keramikk artikulering. Pinnacle multihull kan leveres fra 48 til 78 mm.

Octopus 

Octopus er en rekonstruksjonsprotese for alvorlige defekter i acetabulum. Protesen består av 3 deler; en acetabulum ring i titan som kan manipuleres for å rekonstruere pasientens naturlige anatomi og oppnå nøyaktig posisjon og alignment for metallskjellet. Metallskjellet monteres i ringen med skruer. Deretter settes et polyetylen innlegg i 28 eller 32 mm med eller uten antiluksasjonsleppe. Octopus har vært i bruk i Norge siden 1993.
OrtoMedic har utlåns instrumentarium, slik at sykehusene ikke behøver å sitte med eget proteselager, men kun bestille det som er nødvendig til operasjonen.

Graft-nett

Vi kan tilby følgende nett og pre-formede kopper / sideforsterkere i Titan:

  • Nett Str. 80x50 mm som kan klippes til ønsket form.
  • Graft Cup er pre-formede acetabular nett str. 47, 51, og 54 mm ytterdiameter.
  • Acetabular sideforsterkere fås i høyre og venstre / stor og liten.

Revisjons hoder

Biolox Delta TS (taper-sleeve) hode er et keramikk revisjonshode som tillater kirurgen å bruke keramisk hode på femurstammer hvor man har fjernet det opprinnelige hodet, men valgt å beholde femurkomponenten. Keramikkhodet er et ordinært Biolox Delta hode, men med en titan kjerne/kon som settes over den eksisterende konen på femurkomponenten. Biolox Delta TS gir kirurgen mulighet til å velge keramikk også ved revisjoner.

Biolox Delta TS finnes i 28,32,36,40 og 44 mm diameter i ulike halslengder.

Sementerte revisjonsstammer

Charnley 

Charnley stammene finnes i ulike lengder/tykkelser og offset til bruk som sementert revisjonsstamme. Charnley protesene kan brukes til benpakking med Ullmark benpakkesystem. Systemet bygger på anerkjente prinsipper . Systemet består av pakkere til både femur og acetabulum.

Elite plus

Elite plus revisjons-stammer benyttes i Charnley Modular konseptet. Stammen er produsert i Orthron 90 stål og har en 9/10 taper hvor man kan benytte hodediameter: 22.225, 28 og 32 mm i Ortron 90, eller Biolox Delta i 22.225 og 28.0 mm.

C-stem 

C-stem har 6 ulike revisjonsstammer i str. 4, 6 og 8 med stammelengder 200 og 240 mm. Det er i tillegg eget tilpasset instrumentarium for benpakking med C-stem.

Sementerte revisjonskopper

I revisjonssammenheng benyttes samme sementerte kopper som ved primær operasjoner. I følge Nasjonalt register for leddproteser er Ogee og Marathon koppene en av de mest benyttede koppene i revisjonssammenheng i 2009 med totalt 147 kopper.
Vi viser til beskrivelse av sementerte kopper under produktgruppe primære sementerte proteser.

Ortomedic kan også tilby pasient-tilpassede løsninger hvor ikke standard implantater kan benyttes. Ta kontakt med produkt-ansvarlig for å finne frem til optimal løsning.

 

Produktansvarlig

Thor Arne Valle
Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes