Hemiprotese

Self Centering Hemi-hode

Til hemiprotese kan man benytte alle våre femurstammer med tilhørende hode i 22 eller 28 mm.

Som hemihode kan Self – Centering hode benyttes.

Self-Centering hemihode har innerdiameter på både 22 og 28 mm og kan benyttes til alle våre sementerte og usementerte stammer. Self-Centering hemi-hode fås i ytterdiameter 41 – 61 mm (1 mm trinn).
Med Self-Centering hodet følger det med ett enkelt monteringsinstrument.

Produktansvarlig

Thor Arne Valle
Thor Arne Valle
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 85 93
Mob: +47 911 64 660
thor.valle@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Dokumentasjon

Leverandør

DePuy Synthes