Profesjonell service

Profesjonell service

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler og teknisk service på alle mikroskoper og utstyr fra Leica. Våre servicekontrakter bidrar til stabil drift ved å sikre at utstyr vedlikeholdes i henhold til fabrikantens anbefalte serviceplan og kundens bruksmønster.

Ortomedic har eget serviceverksted på Lysaker og våre sertifiserte ingeniører kan bistå kundene med alle typer teknisk vedlikehold og service. Våre tjenester kan utføres på stedet eller ved vårt serviceverksted.

Vi har også et nært samarbeid med Leica sine europeiske supportsentre.

Produktansvarlig

Bjørn Tore Orderud
Bjørn Tore Orderud
Serviceingeniør
Tlf: +47 67 51 66 23
Mob: +47 909 85 338
bjorn.tore.orderud@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Bård-Arne Pedersen
Serviceingeniør
Tlf: +47 67 51 66 22
Mob: +47 915 83 688
bard.pedersen@ortomedic.no

Leverandør

Leica Microsystems

Histologi

EM prøvepreparering

Histologi forbruksvarer

Histologiutstyr

Immunhistologi

Teknisk service