Howex benkvern

Howex 100 benkvern

Årlig må ca. 1000 nordmenn skifte ut sitt kunstige hofteledd fordi protesen mister sitt feste og løsner. Små slitasjerester starter en betennelse som etterhvert løser opp pasientens normale ben omkring protesesystemet. For hver gang leddet skiftes ut, er benet til pasienten ytterligere nedslitt. Det har vist seg at oppmalt ben er svært godt egnet som festematriale for et nytt kunstig ledd og fungerer som en hardpakket ”forskaling” for en ny innstøpt protese.

Det finnes vitenskapelige studier som viser hvordan sammensetningen og konsistensen av bengranulatet bør være for å oppnå et optimalt resultat. Benchipsen/benmassen bør være sammensatt av en bred fordeling av kornstørrelser. En avfettet og tørr benmasse tåler også større belastninger enn en som er fuktig.

Historisk sett har det vært visse problemer med å konstruere en pålitelig og effektiv apparatur til å male opp lårbenshoder i samband med hofte- og kneleddsrevisjoner. Man har prøvet ut både luft- og manuelt drevne benkverner, men det kunne tidvis ta opp mot 20 minutter å male opp et lårbenshode. Et samarbeide mellom ortopeden Lennart Hovelius og sivilingeniøren Harry Wexell i Gävle ga imidlertid resultater, og i 1994 kunne de lansere benkvernen Howex 100. Siden midt på 90-tallet har den vært i bruk i Norge, og svært mange sykehus har den i sitt revisjonsutstyr. Kvernen har en solid konstruksjon og har vist seg meget pålitelig, robust og rask. Selv med manuell drift maler den lett ned et lårbenshode, frosset som tint, på mellom 12 - 20 sekunder.

Howex 100 leveres nå med tre ulike sylindre som maler henholdvis: standard- , grov - og ekstra grov benchips. Howexkvernen produserer også et bengranulat som har vist å ha veldig stabile egenskaper, sammenlignet med andre benkverner. Dette er blitt dokumentert ved blant annet flere forskningsforsøk med benpakking i femur og acetabulum.

Se også Howex AB sine hjemmesider for mer informasjon  -  Les mer.

Produktansvarlig

Svein Qvigstad
Svein Qvigstad
Produktsjef Hofteproteser
Tlf: +47 67 51 86 05
Mob: +47 913 27 412
svein.qvigstad@ortomedic.no

Øvrige kontaktpersoner

Anders A. Sundal
Business Unit Manager
Tlf: +47 67 51 85 95
Mob: +47 970 26 921
anders.sundal@ortomedic.no

Leverandør

Howex AB

Tilbehør til proteser

Sementblandesystem

Sementrestriktorer

Suturer

Trykkspylesystem

Benkvern