Disclaimer

Opplysningene på disse nettsidene er gjort tilgjengelig kun for informasjon, og Ortomedic  AS gjør oppmerksom på at opplysningene på nettsidene ikke vil kunne erstatte individuell rådgivning gitt av lege eller annet helsepersonell. Innholdet på disse nettsidene kan ikke og skal ikke brukes som basis for individuelle vurderinger. Dette gjelder også for helsepersonell, som er henvist til å ta kontakt med Ortomedic  AS ved behov om informasjon om produkter og annet.

Ortomedic  AS vil søke til enhver tid å holde informasjonen på nettsidene oppdatert og fullstendig, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være ufullstendig eller uriktig. Ortomedic  AS tilstreber at opplysninger er nøyaktige og i samsvar med kunnskap og informasjon som foreligger på publiseringstidspunktet, men det gjøres oppmerksom på at kunnskap fra pågående forskning, endringer i praksis, eller uengighet blant fagpersonell og forskere og muligheten for menneskelige feil, gjør at Ortomedic  AS ikke kan garantere at alle opplysningene på nettstedet er nøyaktige og/eller fullstendige i alle henseender.

Dette skyldes også at Ortomedic  AS baserer seg på informasjon fra andre, som underleverandører og produsenter. Ortomedic  AS kan således ikke stilles til direkte eller indirekte ansvar for skader, lyte, mén eller tap som måtte oppstå som en direkte eller indirekte konsekvens av bruk, misbruk, innrettelse eller handlinger basert på, forutsatt i eller tolket ut fra informasjon som er tilgjengelig på nettsidene.

En del av informasjonen på nettsidene er levert av underleverandører av Ortomedic  AS og andre, og Ortomedic  AS har på ingen måte ansvar for informasjon som er levert av andre og som er tilgjengelig gjennom nettsidene. Nettsidene inneholder linker og referanser til informasjon på andre nettsteder, og Ortomedic  AS har intet ansvar for innholdet eller informasjonen som er tilgjengelig på eksterne nettsider. Linker og referanser er kun inntatt på nettsidene for å gjøre det enklere for brukere av nettsidene å innhente informasjon.

Alt innhold på disse nettsidene er Ortomedic  AS eller vår underleverandørs eiendom og er opphavsrettslig beskyttet. Du gis med dette tillatelse til å laste ned innhold og informasjon på følgende betingelser.

  • Slik nedlastning kan kun gjøres for personlig og ikke-kommersielt bruk forutsatt at Ortomedic AS oppgis som kilde.
  • Du forplikter deg, ved nedlasting av innhold og informasjon, til å ikke endre eller videreformidle det som er nedlastet uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Ortomedic AS eller den Ortomedic AS ved henvendelse henviser til.
  • Innhold på nettsidene kan under enhver omstendighet ikke benyttes på annen måte enn angitt her uten etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Ortomedic AS . (Dersom du er i tvil om du har rett til å laste ned og anvende innhold på nettsidene, bes du om å først kontakte Ortomedic AS)
  • Varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, bilder/grafikk, layout og annet innhold på disse nettsidene er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.
  • All bruk av innhold på nettsidene, herunder varemerker, firmanavn, produktnavn og informasjon om produkter, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Ortomedic AS , dersom dette ikke kun er for å referere til Ortomedic AS produkter eller tjenester i nøytral form.